البته مردم در صف نانوایی ها و از طریق فضای مجازی، از موضوع مطلع شده بودند و در این میان عده ای منتظر بودند تا از گران شدن نان، برای خود آب و نانی دست و پا کنند.


 به گزارش میان مکث از ایرنا اواخر آبان ماه بود که شایعه افزایش 15 درصدی قیمت نان به گوش رسید بطوریکه نرخ نان در تهران، افزایش یافت و از سوی مراجع رسمی اعلام شد و انتظار این بود که کیفیت نان و وزن آنها نیز دچار تحول شود.
تب این افزایش قیمت به دیگر استانها و از جمله، برخی نقاط شهر یزد نیز رسید و در مناطقی نیز نانوایان آن را اجرا کردند.
طبق مصوبه افزایش قیمت نان، نباید در وزن چانه تغییری صورت گیرد و شرایط و وضعیت تولید نان باید مانند سابق باشد.
اما قیمت نان گران نشد و مسوولان ذیربط رسما اعلام کردند به همان نرخ گذشته، توزیع می شود ، اما این پایان کار نبود.
هم اکنون وقتی به برخی نانوایی ها سر می زنی مشاهده می کنی که نان به همان قیمت مصوب سابق عرضه می شود اما خود نان، کمی تا قسمتی آب رفته است!.
به گفته برخی کارشناسان، شماری از نانوایی ها با کاهش وزن چانه یا خمیر نان، به جای 15درصد، در عمل قیمت نان را 32 درصد افزایش دادند و
این یعنی اینکه نان های بی کیفیتی که وزن آن کمتر هم شده بود با قیمت بالاتر به دست مردم داده می شد و همین موضوع موجب شد تا دستور توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور صادر شود.
جلوی افزایش قیمت نان گرفته شد که باید به مسوولان ذیربط، دست مریزاد گفت اما چانه های خمیر در کشاکش افزایش و کاهش قیمت نان، آب رفت که باید پیگیری این موضوع هم در دستور کار باشد.