اسنپ

قرار بود تا ۳۱ اردیبهشت هر سفر اسنپی یک شانس بُرد برای مسافرش داشته باشد. ۱۱۱ جایزه ویژه برای ۱۱۱ مسافری که بیشترین میزان سفر را تا آن تاریخ مشخص در تاریخچه سفرهایشان ثبت می‌کردند؛ یک جایزه ویژه‌ یک میلیارد ریالی برای نفر اول، ۱۰ جایزه‌ ۱۰۰ میلیون ریالی برای ۱۰ نفر دوم و در نهایت ۱۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی برای ۱۰۰ نفر آخر.