میان مکث: لذت خواندن اخبار بدون مکث

در وبلاگ میان مکث، مهم ترین اخبار سایت جمع آوری و در وبلاگ بصورت خلاصه منتشر میشوند تا در صورت تمایل کاربر به خواندن بقیه خبر، آن را در سایت مشاهده کند.
 
Iran and world's news